Brand new jam from Sista Afia titled Asuoden (Stubborn Proud).The song features Lynx Entertainment’s Kuami Eugene.

LISTEN BELOW:

LYRICS

Gi dem sauce
New sauce
Eee, sauce
Eee ee, sauce (2x)

Where we come from wambr3 aa Wu ndi
Nti debiara we dey hustle cos hustle 3nti Wu ti
Ye nni daama nsu daa na y3 flexi
24/7 on the street na y3 sweat

Yaan y3 Sika na y3 Di Nti na y3 mbu Wu Nu
Woka mas3m aa Steve Wonder Nti na mi nhu Wu Nu
Enti ne3 Y3mp3 y3 police we no want your hands up
Cos we keep the hustle up to avoid the handcuffs

We keep it clean y3 da na ya da
We make our own money y3 di na 3saa na asa
Wai

Asuoden, Asuoden, Asuoden
Y3 kora Nu Abuoden
Na nuoden su, Ni Abuoden
Debiaa we dey hustle
Nti daa y3 wo Abonten (2x)

Kuami Eugene

No be say your boy be lazy
Edwuma nni ho Nti na as3 may3 crazy
Wu ti Ashaley Botwe na Wu tie Jay Z
3b3 y3 d3n na yebe Di Sika yi bi

Nni3 Mu p3 aa nunu
S3 medi Mu ekyi Akoto
,