King Paluta - Lifestyle (Akohwie) (feat. Strognman & Arta Kwame)