Killbeatz, Ofori Amponsah & King Promise - Odo Nti