Talented Ghanaian singer, songwriter and performer, Fameye comes back with the official video of his most talked about motivational single titled “Praise”.

Kindly get audio herehttps://yve.fanlink.to/Praise

WATCH THE VIDEO BELOW

.

LYRICS
——————————————————

Afi s3sei na me dan na m3 si ewie
Mesi me getho mu na m3si ewie
Y3ko aa meko bi
Y33ba me ba
Na m3nya sikan dea ama akonta cos wiase mu
Obi nhw3 obi ba ee nti mey3 adwuma den na ma Gye pay
Ahaban yi m3ti so mintwi no pii
NSA den kakra bi minbo no mii
Friday Baako bi na ma clubi
Minya mmaayiwa Baako bi na ma chorki
1corner 1ghana s3 wotease3 a then I hamma
Abrantie mabr3 oo
Menyaa nka ma da
buh me hu Sika aa na me vim aaba

Metie nipa Ano anka many3 yie
Metie nipa Ano anka mEndu fie
3ka kiti mede hy3 bayie
3ka kitikiti mede hy3 bayieee

Metie nipa Ano anka many3 yie
Metie nipa Ano anka mEndu fie
3ka kiti mede hy3 bayie
3ka kitikiti mede hy3 bayieee

Praise the lord hallelujah in the highest
Nea way3 Ni oo Onyame
Waseda ni oo Onyame
All by your mercies and your grace I’m grateful lord you’ve turn my life around now I’m a shining star

Last year by this time na menam daade me ni Sika wo me botom buh na ma plani
I know what I go do Moro nti na ehaame
Di matem enka me coat mpo na abaab3kaame
Wooka masem dabea mintie
Mindii wo ka na wo si mintua yi
I’m focus
I’m focus
Mep3s3 mea mey3 me own boss

3nky3 3nky3 wo na fi
Ab3buo sem Ben na mati
They say my songs be awr3ho) nkoa
Enso m3ntie obia agyes3 minkoa
I no go run from me
Today dem say edey bee
Nana Nyame ee medawase
Ma matamfo nkoso tease

Metie nipa Ano anka many3 yie
Metie nipa Ano anka mEndu fie
3ka kiti mede hy3 bayie
3ka kitikiti mede hy3 bayieee

Praise the lord hallelujah in the highest
Nea way3 Ni oo Onyame
Waseda ni oo Onyame
All by your mercies and your grace I’m grateful lord you’ve turn my life around now I’m a shining star
Share this post!